Media

Makipagtulungan sa Akin

Kung ikaw ay isang tatak, ahensya, o kumpanya na nais na makipagtulungan sa akin-

Nais kong maglaan ng ilang sandali upang maitakda ang mga inaasahan at ibahagi ang aking mga halaga.

  • Naniniwala ako sa pagsasama at pagkakaiba-iba. Pagkakaiba-iba ng mga saloobin, ideya, ng mga tao anuman ang kanilang lahi, kasarian, kulay, wika, mga kapansanan, oryentasyong sekswal, relihiyon, o edad.

Narito ang ilang mga katanungan na hinihiling ko sa iyo bilang isang tatak / kumpanya na nais na gumana sa akin-

  • Ano ang iyong mga halaga at pangako sa pagkakaiba-iba?

  • Anong mga hakbang ang kinuha mo upang lumikha ng higit na pagkakaiba-iba at isama sa iyong mga kampanya sa marketing?

  • Ano ang mga pananaw ng iyong tatak sa pamayanan ng LGBTIQIA?

Kung- pagkatapos basahin ang aking mga halaga- nais mo pa ring makipagtulungan sa akin, mangyaring magsumite ng isang form.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon

© 2020 Proudly created by Morgan Jaldon

  • Black Instagram Icon
  • Twitter